Bridgen in Coronatijd

Jan Herling

Sinds juli 2020 bridgen George, Erik, Hanneke en ikzelf iedere vrijdagmiddag, afwisselend bij een van ons thuis.
Dit gaat prima zonder gezeur over corona. Toen George in augustus op vakantie was werd hij vervangen door Paul, hetgeen ook prima verliep.

Eind 2020 kregen George en ik het idee om met twee extra paren het bridgecircuit uit te breiden. Dan zou er elke week door 4 paren gebridged kunnen worden op twee verschillende thuislocaties. Het voordeel zou zijn dat er nog vier mensen geholpen zouden kunnen worden om wekelijks een middag te bridgen. Hier hadden we al twee paren voor in gedachten, nl. Teun/Wim en Bert/Paula.
Bert was zeer gemotiveerd om mee te doen en hij vroeg George ook regelmatig wanneer er nou eens begonnen zou worden. Ik heb een planning gemaakt om op vrijdag 16 oktober 2020 (vrijdag) te starten. De eerste keer zouden Bert en Paula bij ons komen bridgen. Wie schetst mijn verbazing dat er woensdag door Bert opgebeld wordt, dat hij er toch van afziet.
Dat is erg jammer, want een bridgepaar uit dezelfde huishouding maakt het omgaan met bezoekersaantallen extra eenvoudig. En natuurlijk is het ook nogal asociaal, want nu kon plotseling de planning niet uitgevoerd worden. Toen hebben we alsnog vrijdag in de oude samenstelling met George en Erik gebridged.

Een nieuw paar diende zich wel spoedig aan: Louk en Jan. Ik maak dus weer een nieuwe planning die op 23 oktober van start gaat. De eerste keer is op 26 oktober bij ons tegen Teun/Wim.
Het toeval wil dat onze oprit net opnieuw bestraat is en dat er een week lang geen auto’s op geparkeerd mogen worden. Er ligt nog los zand op de bestrating en die moet eerst gedurende een week iedere dag met een bezem in de poriën van de bestrating geveegd worden, alvorens de oprit belast mag worden. De auto van Hanneke staat een week lang elders geparkeerd.
Tegen de verwachting in, dat iedereen toch wel lopend of fietsend zal komen, komt Teun komt per auto aan. Moet hij zelf weten, ware het niet dat hij de auto op de nieuwe oprit parkeert. Hanneke baalt er van, maar besluit om het tandenknarsend te accepteren en zegt hem niet dat hij zijn auto zo snel mogelijk moet verwijderen. Dit voorval blijkt later een slecht voorteken te zijn.

Op 6 november zou er volgens de planning gebridged worden bij Louk. Hij belt echter die ochtend op dat hij geen mensen wil ontvangen, omdat de overheid het ontvangen van drie mensen sterk afraadt. Hij wil wel naar ons toekomen. Hanneke vindt dat goed en dus bridgen we met dezelfde 4 mensen om de tafel bij ons. Bij Louk zouden we met dezelfde mensen zijn geweest, maar ja, als je moeilijk wilt doen dan kan dat altijd.

Op 16 november komt Teun met de mededeling dat hij het niet aandurft om bij Wim te bridgen. Hij vraagt of het derhalve bij ons kan. Inmiddels een ervaring rijker, kunnen we gelijk antwoorden hier niet mee akkoord te gaan.
Deze bridgemiddag dreigt dus te vervallen. Wim vindt dat zo vervelend, dat hij zijn vrouw vraagt om voor Teun in te vallen, dus kunnen we toch bridgen bij Wim.

Hierna (november,december) verloopt alles volgens afspraak. Ik maak tijdig een nieuwe planning voor januari/februari, waarbij ik de maandag/vrijdag vervang door dinsdag/donderdag. Dit doe ik omdat er dan een gelijkmatiger tijdsverloop tussen de diverse bridgedagen is. Niet 3,7 of 11 dagen, maar 5,7 of 9 dagen. Twee dagen later krijg ik van Louk te horen dat hij het op dinsdag en donderdag te druk heeft. Bovendien maakt hij zich toch zorgen om Covid-19.
Wat krijgen we nu weer ? Gepensioneerd, in een lockdown en dan geen tijd hebben of geen mogelijkheid hebben om je aan te passen. Dat zou kunnen, maar dan kun je zo’n persoon niet in een groep hebben, waarbij iedereen zich flexibel moet kunnen opstellen.
Na overleg met George, waarbij George te kennen geeft dat zijn vrouw luchtwegproblemen heeft en hijzelf soms spanningen in het hoofd heeft, blijkt dat hij ook voorlopig liever niet verder gaat in het nieuwe jaar.

Mijn conclusie is zo langzamerhand dat we te maken hebben met een goggomobiel op 3 wielen en dat hiermee doorgaan te frustrerend voor me is. Op 23 december stuur ik iedereen het bericht dat alle afspraken per direct afgelast zijn. Jammer, maar helaas. Hoewel het met 4 bridgeparen op verschillende thuislocaties bridgen een goed alternatief leek voor de gesloten bridgeclubs, blijkt het toch teveel gezeur op te leveren.
Angst voor Covid-19, het niet bereid of in niet staat zijn om andere afspraken aan te passen, blijken de voortgang onmogelijk te maken. Het is niet anders.